ReadSpeaker - website voorlezen

Agenda 22: Toegankelijkheid

In 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking door Nederland ondertekend. De bedoeling van het verdrag is, dat de samenleving, dus ook jij, er voor zorgt dat er zo weinig mogelijk obstakels zijn voor deze mensen. Dit is samengevat in een 22-tal regels, de zogenaamde Agenda 22.

Meer informatie over Agenda 22 is te vinden op: Ieder(in) en Coalitie voor Inclusie

De Kernpunten van die VN afspraken over mensen met een beperking en hun deelname aan de samenleving

 1. Iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving, zelfstandig en op de manier die hij/zij verkiest.
 2. De samenleving heeft tot taak dat mogelijk te maken.
 3. Van belang daarbij zij de volgende aspecten:
  • gelijkheid,
  • doeltreffend maar niet onevenredig belastend,
  • toegankelijkheid (fysiek, visueel, auditief en psychisch),
  • zelfstandigheid.

De gemeente zorgt voor de realisering van de doelstelling van het VN verdrag

De gemeente heeft een leidende rol in het realiseren van de doelstellingen van het VN verdrag voor mensen met een beperking. Niet alleen in het eigen beleid en uitvoering, maar ook in hun rol als vergunningverlener voor horeca en bedrijfsleven, en als informant van de Valkenswaardse burgerij. Een kadernota en een uitvoeringsnota vormen de basis voor alles wat met toegankelijkheid heeft te maken. Zij zijn niet alleen voor de gemeente van belang, maar ook voor alle inwoners, verenigingen, horeca, winkeliers en bedrijven. Zij allen moeten zorgen dat Valkenswaard een gemeente is, waar allen kunnen deelnemen aan de samenleving, dus ook mensen met een beperking. Flyer Valkenswaard, voor iedereen (PDF) Let op, een pdf wordt geopend, die zijn meestal niet toegankelijk.

Projectgroep Agenda 22

Op verzoek van de gemeente, zijn het Platform Gehandicapten, SeniorenBelang en KansPlus een project gestart. De “projectgroep Agenda 22” functioneert als aanjager en richt zich niet alleen op de gemeente, maar pakt ook zaken op zoals publiciteit, horeca bezoeken, acties richting scholen en toegankelijke websites.

Genoeg theorie, maar wat betekent dit alles in de praktijk?

Wat kun jij doen?

 • Staat mijn fiets/auto/scooter niet hinderlijk op het trottoir?
 • Twee auto’s op de oprit? Laat de stoep vrij!
 • Zet je auto nooit voor een afrijhelling voor rolstoelen.
 • Houd “taststroken” voor blinden altijd vrij!
 • Houd de deur even open als een rolstoeler erdoor wil.
 • Iemand in de problemen? Vraag of je kunt helpen.
 • Help niet ongevraagd: mensen kunnen hevig schrikken!
 • Geef mensen met een geleide-/hulphond ruim baan.
 • Een oudere of iemand met een beperking helpen bij oversteken? Indien nodig, ja! En verlies even niet je geduld.

De komende jaren zullen steeds meer zaken worden opgepakt om te realiseren dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat is niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar ook van horeca, winkels, bedrijven, scholen, sportverenigingen maar ook van alle inwoners van Valkenswaard. Dat is niet alleen een wettelijke verplichting, maar vooral ook een kwestie van iets voor elkaar over hebben en dus ook voor mensen met een beperking. Zij zijn niet zielig, maar met wat begrip en hulp kunnen zij prima deelnemen aan onze Valkenswaardse gemeenschap. Zij (en wij) rekenen op je!!

Toegankelijkheid van de horeca in Valkenswaard

Na een informatiebrief aan de horecaondernemers in Valkenswaard, verspreid via Horeca Nederland, afdeling Valkenswaard, zijn alle horecazaken onlangs bezocht door vrijwilligers van Projectgroep Agenda 22, Platform Gehandicapten, KansPlus en SeniorenBelang Valkenswaard. Doelstelling was om de ondernemers te informeren en aan te sporen aandacht te hebben voor de toegankelijkheid van hun bedrijf voor mensen met een beperking. Daarbij werd de gemeentelijke flyer uitgereikt met een inlegvel speciaal gericht op de horeca. Ook werd er gekeken hoe de toegankelijkheid van de diverse zaken er uitziet. Daarbij hebben wij geconstateerd dat aan die toegankelijkheid al veel aandacht is en wordt besteed. Op enkele uitzonderingen na, hebben de meeste zaken toegankelijkheid redelijk tot goed voor elkaar.

De voorzitter van Horeca Nederland afdeling Valkenswaard gaf aan dat toegankelijkheid steeds meer aandacht krijgt: “gastvrijheid voor alle gasten zit in de genen van de goede horecaondernemer, wij blijven daar aandacht voor vragen.”

Eerste sticker toegankelijkheid uitgereikt aan Restaurant Onsz

Op 9 oktober 2019 heeft burgemeester Ederveen als ambassadeur van Agenda 22 de eerste toegankelijkheidssticker uitgereikt aan Restaurant Onsz in Valkenswaard. Die sticker wordt uitgereikt aan organisaties, instellingen of personen die zich aantoonbaar hebben ingezet voor mensen met een beperking.

We kunnen nog wat hulp gebruiken: vrijwilligers gezocht!

Heb je interesse of wil je graag vrijblijvend wat informatie? Zie de contactgegevens op deze pagina.

Zie ook onze Facebook pagina

Projectgroep Agenda 22

Terug naar boven