ReadSpeaker - website voorlezen

Over ons

Het Platform Gehandicapten Valkenswaard beoogt een belangenbehartiger te zijn van mensen met een beperking. Getracht wordt om met de doelgroep zelf, maar ook met overheid en belanghebbende organisaties knelpunten op te lossen die mensen met een beperking ervaren. Het Platform is een adviesinstantie naar de gemeentelijke overheid en andere organisaties toe.

De platformraad is het forum van waaruit wij signalen van de doelgroep krijgen waar knelpunten tot een oplossing moeten worden gebracht. Daarnaast wordt het Platform betrokken bij punten die verbeterd kunnen worden en krijgen wij ook berichten vanuit de plaatselijke gemeenschap die aandacht vragen voor specifieke situaties.

Bestuur

Leden Platformraad

Judith Aarts, Wim van Eerd, Valentijn van Esch, Yvette Hendriks, Frans Janssens, Jan Kok, Shirley de Natris, Marijke van der Wolde, Johanna Schellens, Tilly Wijnen-Firet, Karin van Gerven.

Lidmaatschap Ieder(in) en ANBI

Het Platform is lid van Ieder(in), een landelijke belangenbehartiger voor mensen met een beperking. Daarmee heeft het Platform Gehandicapten Valkenswaard de ANBI-status.

Terug naar boven