ReadSpeaker - website voorlezen

Privacyverklaring

Privacy deze website

Privacy beleid Platform Gehandicapten Valkenswaard

In dit reglement wordt vastgelegd hoe het bestuur van het Platform Gehandicapten Valkenswaard omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.

Inleiding

  1. Het Platform Gehandicapten Valkenswaard is een stichting met als doel de behartiging van belangen van mensen met een handicap binnen de gemeente Valkenswaard. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41093401.
  2. Het bestuur zijn de mensen die zijn gekozen en daadwerkelijk zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  3. Naast het bestuur heeft het platform een Platformraad. Deze raad bestaat uit personen uit Valkenswaard die de achterban vormen van het platform.
  4. Platformraadsleden zijn niet betalende leden die zich ingeschreven hebben bij het bestuur van de stichting.
  5. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: achternaam, voornaam, geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
  6. Alleen van de leden van de platformraad en het bestuur worden persoonsgegevens bewaard.
  7. Bewaartermijn na afmelding bij de secretaris is maximaal één kalenderjaar in verband met archivering voor het opmaken van het jaarverslag. [Art. 5.1.b, art. 89 uit het AVG]
  8. Een verwerkersovereenkomst is een overeenkomst tussen de stichting en de ontvanger van de gegevens. Dit zal worden opgesteld voor zover dit van toepassing zal zijn.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden op een computer beheerd door de secretaris van de stichting. De computer is beveiligd met een wachtwoord. Hij/zij heeft daartoe een Excel bestand gemaakt. Hij/zij zal de gegevens verwerken en aanpassen. In dit bestand zijn de onder punt 5 verstrekte gegevens verwerkt en opgeslagen.

Deze gegevens zijn nodig voor het goed kunnen besturen van genoemde stichting, namelijk wie men is, een felicitatie kaart bij het jarig zijn, het adres voor bezoeken, het e-mailadres voor correspondentie, en het telefoonnummer voor afspraken te kunnen maken.

Van dit bestand wordt steeds een back-up gemaakt op een externe vaste schijf, welke is gekoppeld aan de computer. De computer maakt gebruik van een virusscanner.

De persoonsgegevens worden níét verspreid aan derden en de eigen leden. De persoonsgegevens worden gedeeld met de bestuursleden. De persoonsgegevens zullen nooit op een stick worden gezet, vanwege het gevaar van verlies.

De persoonsgegevens blijven bewaard zolang de persoon lid is van de Platformraad of het bestuur. Zodra het lid zijn lidmaatschap heeft opgezegd of is overleden, zullen de persoonsgegevens na een kalenderjaar worden verwijderd uit het systeem van de secretaris. Bij de overige bestuursleden worden deze gegevens direct verwijderd, voor zover zij deze gegevens in hun bezit hebben.

Rechten

U heeft het recht de stichting Platform Gehandicapten Valkenswaard te vragen welke [persoons]gegevens zij van u verwerkt. U heeft ook het recht om deze gegevens door het Platform Gehandicapten Valkenswaard te laten aanvullen, wijzigen of te laten verwijderen.
Het Platform Gehandicapten Valkenswaard zal op dit verzoek [schriftelijk/e-mail] binnen vier weken reageren.

Inschrijving

Indien iemand lid wil worden van het bestuur of de platformraad van het Platform Gehandicapten Valkenswaard worden de persoonsgegevens genoteerd en gevraagd dat men akkoord gaat (d.m.v. ondertekening) met het verwerken en opslaan van de gegevens genoemd in onder 5 van dit reglement. Aan deze persoon zal een exemplaar van genoemd privacyreglement worden uitgereikt.

Foto’s

Bij activiteiten van het platform kunnen foto’s of video opnames worden gemaakt van de deelnemers. Dit beeldmateriaal zal eventueel worden gebruikt voor het jaarverslag, website, nieuwsbrief of publicatie in een nieuwsblad. Indien iemand die op een van deze beelden voorkomt en het niet op prijs stelt voor publicatie, zullen de foto’s van hem of haar niet worden gebruikt.

Geluidsopnames

Door het bestuur zullen geen opnames worden gemaakt van de vergaderingen van het bestuur en de platformraad. Indien dit gewenst wordt, zullen daartoe nieuwe afspraken worden gemaakt en bekend worden gemaakt bij aanvang van de vergadering.

Privacy beleid

Een keer per jaar zal op een Platformraadsvergadering aandacht worden besteed aan het privacy beleid van het bestuur. Mochten daarover vragen of opmerkingen zijn, dan zal het bestuur daarmee op een gepaste wijze omgaan.

Verantwoordelijkheid voor andere websites

De website van het Platform Gehandicapten Valkenswaard kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van hyperlinks) bevatten naar andere sites. Dit betekent niet automatisch dat het Platform Gehandicapten Valkenswaard verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren daarvan. Het Platform Gehandicapten Valkenswaard is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Welke informatie wordt verzameld

Het Platform Gehandicapten Valkenswaard maakt gebruik van Google Analytics. Via dit systeem wordt geanonimiseerd gegevens over het bezoek gedrag van de website van Het Platform Gehandicapten Valkenswaard. Hiermee kan de vereniging zien hoe de bezoekers de website gebruiken en waardoor de stichting de website kan verbeteren.

Data lek

Bij een eventueel data lek, zullen de leden en Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld.

Indien blijkt, dat alleen gegevens zijn gelekt, die slechts geringe kans geven op schending van rechten van betrokkenen, dan zal Autoriteit Persoonsgegevens niet in kennis worden gesteld. [Art. 33.1 van het AVG]

In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal de secretaris daarvan een registratie bijhouden.

Functionaris gegevensbescherming

Als stichting zijn we vrijgesteld van genoemde functionaris. Echter de secretaris zal wel als zodanig hiermee worden belast.

Ondertekening

Dit document heet “Privacy beleid Platform Gehandicapten Valkenswaard” en is vastgesteld in de bestuursvergadering van het Platform Gehandicapten Valkenswaard op maandag 28 mei 2018.

Valkenswaard, maandag 28 mei 2018.

De voorzitter: Ed Sprokkel

De secretaris: Stephan Borgers

Terug naar boven