ReadSpeaker - website voorlezen

Vrijwilligers

Wij hebben interessante activiteiten voor vrijwilligers. Onze activiteiten vinden veelal plaats op projectbasis en ook vrijwilligers voor incidentele activiteiten zijn zeer welkom. Hieronder twee functieomschrijvingen van een technische vrijwilliger en project vrijwilligers.

Project vrijwilligers

Het Platform Gehandicapten Valkenswaard is op zoek naar vrijwilligers voor ondersteuning van onze projectactiviteiten.

Het Platform Gehandicapten Valkenswaard is een belangenbehartiger van mensen met een beperking. Getracht wordt om met de doelgroep zelf, maar ook met overheid en belanghebbende organisaties knelpunten op te lossen die mensen met een beperking ervaren. Het Platform is een adviesinstantie naar de gemeentelijke overheid en andere organisaties toe.

Ons doel is om de toegankelijkheid en deelname aan de samenleving voor inwoners met een beperking te bevorderen. Wij richten ons op onder meer het gemeentebestuur, woningbouwverenigingen, horeca, winkels, scholen en de inwoners van Valkenswaard.

Toegankelijkheid van gebouwen is vaak lastig voor rolstoelers, rollators en voor ouders met kinderwagens. Blinden en slechtzienden ondervinden vaak problemen om zich te verplaatsen of ergens naar binnen te kunnen. Mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden begrijpen teksten vaak niet goed.

Wij organiseren regelmatig lokale projecten op het gebied van toegankelijkheid, voorlichting aan scholen, Agenda 22, e.d. Veelal worden deze projecten uitgevoerd door onze platformraad bestaande uit mensen met een beperking of mensen die daar affiniteit mee hebben.

Activiteiten op projectbasis vinden plaats in gezamenlijk overleg en er is een ruime flexibiliteit in de benodigde tijdsbesteding.

Extra ondersteuning om onze projectactiviteiten uit te kunnen breiden is zeer welkom.

Informatie over ons Platform en Agenda 22 is te vinden op deze website. U kunt ons een mail sturen of bellen met de secretaris, Stephan Borgers, tel. 06 13 99 57 88

Technische vrijwilliger (civiele techniek)

Het Platform Gehandicapten Valkenswaard is op zoek naar een vrijwilliger met een technische achtergrond in civiele techniek of vergelijkbaar ter ondersteuning van onze activiteiten op het gebied van toegankelijkheid.

Het Platform Gehandicapten Valkenswaard is een belangenbehartiger van mensen met een beperking. Getracht wordt om met de doelgroep zelf, maar ook met overheid en belanghebbende organisaties knelpunten op te lossen die mensen met een beperking ervaren. Het Platform is een adviesinstantie naar de gemeentelijke overheid en andere organisaties toe.

Ons doel is om de toegankelijkheid en deelname aan de samenleving voor inwoners met een beperking te bevorderen. Wij richten ons op onder meer het gemeentebestuur, woningbouwverenigingen, horeca, winkels, scholen en de inwoners van Valkenswaard.

Toegankelijkheid van gebouwen is vaak lastig voor rolstoelers, rollators en voor ouders met kinderwagens. Blinden en slechtzienden ondervinden vaak problemen om zich te verplaatsen of ergens naar binnen te kunnen. Mensen met een verstandelijke beperking en laaggeletterden begrijpen teksten vaak niet goed.

Wij organiseren regelmatig lokale projecten op het gebied van toegankelijkheid, voorlichting aan scholen, Agenda 22, e.d. Veelal worden deze projecten uitgevoerd door onze platformraad bestaande uit mensen met een beperking of mensen die daar affiniteit mee hebben.

Over toegankelijkheid is veel informatie beschikbaar en wij zoeken een vrijwilliger met een technische achtergrond in civiele techniek die zich wil verdiepen via o.a. zelfstudie en met hulp van ervaringsdeskundigen in de toegankelijkheid van de openbare ruimte en gebouwen.

Voor deze interessante functie is er een ruime flexibiliteit in de benodigde tijdsbesteding.

Informatie over ons Platform en Agenda 22 is te vinden op deze website. U kunt een mail sturen naar gehandicaptenvalkenswaard@gmail.com of bellen met de secretaris, Stephan Borgers, tel. 06 13 99 57 88

Terug naar boven